Day for blog links swap - 12 April 2014

18:48 ч.


Хей, блогъри и блогърки, имам голямото удоволствие да ви поканя на едно импровизирано събитие, което ще се проведе на 12 април 2014г. (събота) от 10:00 часа, а мястото е... Facebook. Да, правилно четете, мястото е Facebook :), a събитието буквално означава "размяна на блог - линкове. А сега накратко ще ви разкажа за какво става въпрос.
Ще започна с това, че преди известно време участвах в едно подобно събитие, организирано от чуждестранен блогър. Много ми допадна идеята, че мога да споделя и моя блог с нови хора и потенциални читатели. След като споделих за идеята на Таня от Lavender Beauty Blog, решихме че няма да е лошо да организираме и ние подобно нещо. И така, речено-сторено. Страницата на събитието е https://www.facebook.com/events/563375310443042/ и всеки, който пожелае може да се включи и участва. Събитието е създадено, за да даде възможност на всички блогове да получат нови читатели, да бъдат популяризирани и да се обмени опит между авторите им. Идеята е всеки блогър да публикува линк към блога си и да го опише с една дума. Всеки, който кликне върху даден блог може да натисне бутона LIKE, като по този начин показва подкрепата си към дадения блог. Няма ограничения за формата на блоговете, както и националността на блогърите – събитието е отворено за всички. Това е накратко, ако някой има някакви въпроси и препоръки може да се свърже с мен или Таня (Lavender Beauty) по всяко едно време :) 

                                                -------------------                               

Hey, bloggers, I have great pleasure to invite you to an event that will be held on 12 April 2014 (Saturday) at 10:00 am, and the place is ... Facebook. Yes, you read correctly, the place is Facebook :), and event literally means "blog links swap". Now I will briefly tell you what it is .
I'll start with the fact that some time ago I participated in a similar event organized by a foreigen blogger. I liked the idea that I can share my blog with new people and potential readers. After I shared the idea with Tanya from Lavender Beauty Blog, we decided that it would be nice to organize one similar event.The event page is https://www.facebook.com/events/563375310443042/ and anyone who wishes may join and participate. The event is created to allow all blogs to get new readers, to be promoted and exchange experience between their authors. The idea is that - every blogger publish a link to his own blog and to describe it in one word. Anyone who clicks on a blog can press button LIKE, thus showing their support for this blog. There are no restrictions on the form of blogs, as well as the nationality of the bloggers - the event is open to all. It's short, if anyone has any questions and recommendations can contact me or contact Tanya (Lavender Beauty) at any time :)
Love you,

XOXOYou Might Also Like

7 коментара

Zori D.. Предоставено от Blogger.

Follow by Email